ร้านอาหารกานดา

Kanda Food Shop

บริการอาหาร เค้ก ขนมไทย และอาหารว่าง ทั้งปลีก-ส่ง ทั้งแบบปอนด์และตัดเป็นชิ้นตามออร์เดอร์ในวาระต่างๆ บริการอาหารกล่องตามบ้าน (Delivery) ออร์เดอร์ร้านกาแฟ โรงแรม snack box สาหรับงานประชุมสัมมนา ปาร์ตี้วันเกิดและโอกาสพิเศษต่างๆ เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี รับประกันคุณภาพ ความสะอาด ความอร่อย ด้วยประสบการณ์นานนับ 40 ปี เป็นที่รู้จักและยอมรับกันดีจากรีวิวใน Pantip, Wongnai ฯลฯ

รางวัลและมาตรฐานอนามัย

รางวัลต่างๆ ที่ร้านอาหารกานดาได้รับ ถือเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของความเป็นร้านอาหารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์, การให้บริการ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้านอาหารกานดายึดถือมาโดยตลอด

2559

ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality) จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

2558

รับรางวัลระดับ Silver Star ในด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก (Thailand Food Quality to the World) กับทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับจาก นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

2550

ได้รับป้ายมาตรฐานโครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) โดยผ่านข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารด้วย SI-2 จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2544

รางวัลชนะเลิศแม่ครัวหัวกะทิ จากการแข่งขันในรายการบ้านเลขที่ 5

2536

รับประกาศนียบัตรร้านอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร “ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ชุมพร โดยรับจากอธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าราชการจังหวัด

2530

รับประกาศนียบัตรร้านอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร “ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข