282/12-13 ถนนปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

077-511707, 084-0001455, 089-1031203